10 Aug

Ce tehnici psihologice folosesc cei din Navy SEALs și tu nu? (4)

Dă unui om sănătate și un țel de urmat și nu se va opri o clipă să se întrebe dacă este fericit sau nu.”

 G. B. Shaw

 

Vă mai amintiți cele 4 tehnici psihologice folosite de Navy SEALs ?

 GOAL SETTING – VISUALIZATION – POSITIVE SELF TALK – STRESS CONTROL

 

NavySeals_3

Despre GOAL SETTING am vorbit deja (aici) dar ca să nu uităm importanța acestei tehnici am folosit mai sus un citat, credem noi, elocvent.  

 

Reluăm întrebarea, cum interpretăm și cum putem folosi aceste tehnici în folosul nostru noi, oamenii obișnuiți care nu facem parte din unități de comando?

 

Un răspuns cât de cât satisfăcător nu putem furniza fără să mai zăbovim puțin în zona subconștientului și a autosugestiei.

 

 Din nou despre subconștient și autosugestie

  

Sintetizând conținutul postării precedente, se poate spune că trecerea noastră prin viață are loc, între coordonatele bine sau rău, în funcție de modul cum mintea noastră parcurge următoarele etape:

 

1. mediul ce ne înconjoară sau noi înșine provocăm stimularea simțurilor, într-o formă sau alta, și în acest mod se generează gânduri în mintea conștientă;

 

 2. dacă sunt îndeplinite anumite condiții, gândurile sunt transferate din conștient în subconștient și acolo devin convingeri;

  

3. la retrimiterea lor în conștient, aceste gânduri transformate în convingeri sunt activate, activare care înseamnă acțiune, comportamente pozitive sau negative.

  

Aceste trei etape descriu, de fapt, modul cum acționează sugestia. Prin acest proces mental o idee este întreținută, acceptată și mai apoi pusă în execuție.

  

Cum ajunge o sugestie în subconștient?

 

Ajunși în acest punct, să nu uităm însă că o sugestie nu poate pătrunde în subconștient fără ca ea să fie mai întâi acceptată în mod conștient. La acest aspect ne-am mai referit și aici, când am făcut analogia dintre modul de comunicare dintre conștient și subconștient cu comportamentul unei membrane semipermeabile care separă două incinte.

 

 Mai pare neclară ideea că, o sugestie trebuie să fie acceptată în mod conștient(?).

 

De subliniat că subconștientul răspunde cu fidelitate oricărui gând numai dacă acel gând este suficient de puternic.

  

Iarăși poate să apară o nedumerire: ce anume conferă putere suficientă unui gând?

 

Ca să fie puternic, gândul trebuie să aibă la bază credința, indiferent că, obiectul credinței este sau nu este real.

  

Pe de altă parte, credința trebuie cultivată mereu. Prin urmare, un gând este puternic în măsura în care este bazat pe o credință nestrămutată, întreținută cu perseverență.

 

Și acum putem conchide: o credință puternică, repetată în gând, devine o sugestie acceptată în mod conștient.

 

Mai trebuie amintită o idee importantă legată de puterea subconștientului. Ea a fost formulată de William James, părintele psihologiei americane, cam în următorii termeni: subconștientul se află permanent în legătură cu inteligența nesfârșită, cu înțelepciunea fără limite din macrocosmos. Puterea subconștientului este capabilă să transforme întreaga lume.

 

Înainte de a trece la următoarea tehnică, folosită de Navy SEALs, suntem datori cu o atenționare importantă.

 

Ritmul normal al inimii, al plămânilor ori al celorlalte organe pot fi afectate de gândurile anxioase și de teama permanent întreținută. Repetarea în gând a unor asemenea idei, iar și iar, constituie ceea ce se numește autosugestie negativă, care este demolatoare pentru oricine o practică.

 

 Vizualizarea (Visualization)

  

Dirijarea și controlul imaginației creatoare este un mod de a transmite subconștientului o idee. Modul cel mai ușor și evident de a formula o idee constă în vizualizarea ei, adică să o vedem cu ochii minții ca și când ea ar fi deja manifestată.

  

Desigur, cu ochii fizici nu putem vedea decât ceea ce se petrece în lume exterioară, însă ochii minții pot percepe și ceea ce există în planurile invizibile.

 

 Același William James, susține că subconștientul preia, mai devreme sau mai târziu, orice imagine menținută în mod conștient în minte și susținută de o credință fermă. El chiar ne sfătuiește: „Acționează ca și când lucrul pe care ți-l dorești există deja și el va apărea cu siguranță, împlinind astfel dorința ta puternică.”

 

CumTeVezi

 

Vizualizarea mentală este o tehnică foarte eficientă pentru influențarea subconștientului și poate fi folosită de oricine. Imaginile mentale creează o puternică întărire a unei formule de autosugestie.

 

Aplicarea tehnicii presupune să vă creați imaginea mentală a dorinței voastre sau a schimbării pe care o doriți. Practicând vizualizările mentale, emoțiile pozitive vor înlocui treptat imaginile negative și astfel vor participa la reprogramarea subconștientului vostru.

  

Cheia succesului este însă, subliniem din nou, construirea imaginii mentale de așa manieră ca și cum schimbarea sau dorința imaginată s-ar fi îndeplinit deja.

  

Acum credem că este limpede de ce se folosește tehnica vizualizării la Navy SEALs.

  

Mai trebuie spus că vizualizarea mentală este ceva personal și nu se pot da rețete miracol ci eventual unele exemple.

  

Cum s-ar putea folosi vizualizarea dacă..

 

 …Un tânăr care ar vrea să devină medic ar trebui să-și construiască o imagine mentală cu el însuși în centrul imaginii, îmbrăcat cu clasicul halat alb, cu la fel de clasicul stetoscop în gât……. În această imagine el ar trebui să creadă cu putere și ar trebui să o revadă, în gând, chiar și de zeci de ori pe zi.

  

…Un constructor care ar dori să-și construiască o casă, ar vizualiza mai întâi clădirea, cu ochii minții, așa cum ar dori el să arate când va fi terminată. În baza imaginației constructorul face proiectul. Muncitorii vor asambla piesele componente și vor construi, urmând cu fidelitate proiectul, clădirea vizualizată.

  

…Cineva ar avea ca țel să vadă Niagara, ar trebui să-și vizualizeze, mental, propria persoană lângă cascadă, iar pentru susținerea imaginii mentale, ar trebui să-și procure fotografii ale cascadei pe care să le plaseze la vedere prin locuință, ca să fie stimulat să vadă iar și iar imaginea mentală….

 

 Putem interpreta și tehnicile POSITIVE SELF TALK și STRESS CONTROL? Da, dar nu acum ci în postarea următoare…

  

Don’t worry, be happy!

 

 

Bibliografie

 

www.slideshare.net/Ghercaandreea/puterea-extraordinaraasubconstientuluitau

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.