06 May

Cunoașteți toate beneficiile bilingvismului?

“O limbă diferită este o viziune diferită asupra vieții.”

                                                                              Federico Fellini

Nu ne îndoim de acordul unanim în privința avantajelor evidente ale bilingvismului sau multilingvismului, într-o lume tot mai globalizată. Învățarea mai multor limbi permite conversații și experiențe noi.Hello

Dar, în ultimii ani, oamenii de știință au început să demonstreze că, avantajele bilingvismului sunt chiar mai mari decât acela de a oferi capacitatea de a conversa cu grupuri lărgite de oameni.

Se pare că, bilingvismul îl face pe om mai inteligent datorită unui efect profund pe care îl poate avea asupra creierului, îmbunătățind abilitățile cognitive, deși ele nu sunt legate de limbaj și ajung chiar să producă un efect de ecranare împotriva demenței senile.

Acest punct de vedere, privind bilingvismul, este remarcabil diferit de cel atribuit bilingvismului în cea mai mare parte a secolului XX. De pildă, cercetătorii, educatorii și chiar factorii de decizie politică au considerat mult timp că o a doua limbă, din punct de vedere cognitiv, ar fi o interferență care împiedică dezvoltarea academică și intelectuală a unui copil.

Ei nu s-au înșelat cu privire la ideea de interferență: există numeroase dovezi că, în creierul unui bilingv ambele sisteme de limbaj sunt active, chiar și atunci când el folosește doar o singură limbă și astfel se creează situații în care un sistem îl obstrucționează pe celălalt.

Cercetătorii au descoperit însă că, această interferență nu numai că nu este un handicap ci, constituie, mai degrabă, o binecuvântare deghizată. Ea forțează creierul să rezolve conflictul intern, oferind minții un antrenament care întărește puterea sa cognitivă.

Într-un studiu realizat de psihologi canadieni, în 2004, s-a demonstrat, fără echivoc, că experiența bilingvă îmbunătățește așa-numita “funcție executivă a creierului”, adică sistemul de comandă care direcționează procesele de atenție pe care le folosim pentru planificare, rezolvarea problemelor și efectuarea diverselor sarcini solicitante mental.MoreLanguages

Aceste procese includ ignorarea distragerilor de atenție, rămânerea în stare concentrată și trecerea, doar în mod voit, a atenției de la un lucru la altul. În același timp informațiile se păstrează în minte – ca de exemplu, amintirea unei secvențe de direcții în timpul conducerii unui autovehicul.

În cazul copiilor bilingvi, două studii recente demonstrează că, multilingvismul îmbunătățește nu numai abilitățile cognitive ale copiilor ci și abilitățile lor sociale.

Astfel, un grup de psihologi, format din Boaz Keysar, Zoe Liberman și Samantha Fande de la Universitatea din Chicago, sub conducerea lui Katherine Kinzler, a realizat un studiu, publicat în anul 2015 în revista Psychological Science, din care rezultă o mai bună capacitate de comunicare a copiilor care vorbesc mai multe limbi decât a copiilor monolingvi.

Unui grup de copii, cu vârstele cuprinse între 4 și 6 ani, provenind din diferite medii lingvistice, li s-a prezentat o situație în care trebuiau să țină seama de perspectiva altcuiva pentru a înțelege sensul situației prezentate.

De exemplu, un adult a spus copilului: “Ooo, o mașină mică!? Poți să miști mașina mică pentru mine?” Copiii puteau vedea trei mașini – mică, mijlocie și mare – dar, în același timp, erau în măsură să observe că adultul nu putea vedea mașina cea mai mică.

Având în vedere că adultul putea vedea doar mașina medie și mare, atunci când el a spus mașina “mică”, el trebuie să se fi referit la mașina care copilului i se arăta ca fiind “medie”.

Copiii bilingvi au fost mai buni decât copiii monolingvi la rezolvarea acestei sarcini de lucru fapt ce are o explicație intuitivă. Interpretarea celor spuse de cineva necesită de multe ori acordarea atenției nu doar conținutului celor spuse de persoana respectivă ci și circumstanțelor în care sunt spuse. Ce trebuie ca vorbitorul să știe sau să nu știe? Ce a intenționat să transmită?

Din acest punct de vedere, copiii din medii multilingve au experiențe sociale practice de rutină în luarea în considerare a perspectivelor altora. Ei sunt obișnuiți să se gândească la cine vorbește și în a cui limbă precum și la timpii și locurile în care se vorbesc limbile respective.

Cercetătorii au mai constatat un lucru interesant: copiii care, fiind monolingvi, au fost expuși în mod regulat situației să audă și o altă limbă – de exemplu, cei care au bunici care vorbesc o altă limbă – au fost la fel de talentați ca și copiii bilingvi la rezolvarea sarcinilor de comunicare.

În schimb, testele standard privind “funcția executivă” au dovedit capacități evident crescute ale copiilor bilingvi față de toți copiii monolingvi chiar și a celor “expuși” în mod regulat unei alte limbi.

Într-un studiu ulterior, conform revistei Developmental Science, cercetătorii au examinat efectele expunerii multilingve chiar și asupra copiilor, mai mici: nou-născuți cu vârsta cuprinsă între 14 și 16 luni, care încă nu vorbesc.

Grupul de cercetători, condus de Zoe Liberman a constatat că bebelușii din medii multilingve, inclusiv cei care au fost expuși minimal la o a doua limbă, înțeleg deja adoptarea unei alte perspective de comunicare, adică expunerea la mai multe limbi, facilitează competențele de bază ale înțelegerii interpersonale.

Desigur, a deveni complet bilingv sau multilingv nu este întotdeauna ușor sau posibil pentru toată lumea. Dar, avantajul social identificat este o veste bună pentru părinții care ei înșiși nu sunt bilingvi, dar care doresc ca copiii lor să se bucure de unele dintre avantajele multilingvismului.

Se mai pune întrebarea: de ce interferența dintre două sisteme lingvistice active simultan în mintea unui individ îmbunătățește aceste aspecte ale cunoașterii?

Până de curând, cercetătorii au crezut că, avantajul bilingvismului provine în principal dintr-o capacitate de inhibare, exercitată prin suprimarea unuia dintre sistemele de limbaj; s-a crezut că această suprimare, ar contribui la formarea în mintea bilingvului a capacității de a ignora distragerile și în alte contexte.

Dar, această explicație pare din ce în ce mai inadecvată, deoarece studiile au arătat că bilingvii au performanțe mai bune decât monolingvii chiar și la sarcini care nu necesită asemenea inhibări.

Diferența esențială dintre bilingvi și monolingvi are la bază capacitatea sporită de a monitoriza mediul înconjurător.Grazie

“Bilingvii trebuie să comute între limbi destul de des – este posibil să vorbești cu tatăl tău într-o limbă și cu mama ta într-o altă limbă”, spune Albert Costa, un cercetător de la Universitatea din Pompeu Fabra din Spania. “Este nevoie de a ține evidența modificărilor din jurul tău în același mod în care monitorizăm împrejurimile noastre în timpul condusului.”

Într-un studiu, privind monitorizarea sarcinilor, în care a comparat persoane bilingve cu persoane monolingve, Costa și colegii săi au constatat că subiecții bilingvi au fost mai eficienți, ei nu numai că s-au comportat mai bine dar au făcut acest lucru cu un efort mai mic al creierului.

Experiența bilingvă pare să influențeze creierul de la copilărie până la bătrânețe (și există motive să se creadă că se poate aplica, de asemenea, și celor care învață o a doua limbă mai târziu în viață).

Prin urmare, efectele bilingvismului se extind până în anii amurgului vieții.

Într-un studiu recent pe oameni în vârstă, un grup de cercetători, conduși de neuropsihologul Tamar Gollan de la Universitatea din California, San Diego, a constatat că, persoanele cu un grad mai ridicat de bilingvism – măsurată   printr-o evaluare comparativă de competențe în fiecare limbă – au fost mai rezistente decât celelalte la debutul demenței și a altor simptome ale bolii Alzheimer: cu cât gradul de bilingvism este mai mare cu atât mai târzie este vârsta de debut.

Nimeni nu s-a îndoit vreodată de puterea limbajului. Dar cine și-ar fi imaginat că vorbele pe care le auzim și frazele pe care le rostim ar putea să lase o amprentă atât de adâncă?

Prin urmare, începeți să învățați încă o limbă, mai ales dacă nu cunoașteți decât una, și veți avea șansa unor noi picături de fericire.

Don’t worry, be happy!

Surse:

1. www.nytimes.com/2016/03/13/opinion/sunday/the-superior-social-skills-of-bilinguals.html?utm_source=pocket&utm_medium=email&utm_campaign=pockethits&_r=0

2. www.nytimes.com/2012/03/18/opinion/sunday/the-benefits-of-bilingualism.html?_r=2

3. www.gradihg.ro/2015/05/copiii-bilingvi-gandesc-altfel-avantajele-invatarii-unei-a-doua-limbi-la-varste-fragede/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.